Vi gør teori til praksis

Dette landsdækkende netværk er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og samarbejder om at udvikle og implementere nye metoder til analyse og fortolkning af forbrugere og markeder.

Kultur er omdrejningspunktet

Produkter og brands er byggesten i forbrugernes identitetskonstruktioner og fungerer som symboler på kulturelle holdninger og værdier. Derfor spiller kulturforståelse en helt central rolle i udviklingen af succesfuld markedsføring og branding. Og derfor er der brug for nye perspektiver og innovation af begrebet reklame.


Denne nytænkning leverer vores netværk brændstoffet til.

På tværs af konventioner

Vi har samlet en bred vifte af forskere fra førende business schools og universiteter for at matche den kompleksitet, som marketing og branding skal beherske i dag. Det giver virksomheder og bureauer mulighed for at komme i nærkontakt med kapaciteter indenfor samfundsvidenskabelige, humanistiske og kunstnerisk/ designmæssige forskningsområder.

Netværket er unikt i dansk sammenhæng – og har det klare formål at få marketing og branding til at flytte sig.

Ny viden og nye værktøjer

Netværkets udviklingsprojekter arbejder med forskellige aspekter af de udfordringer, som reklame og markedsføring står overfor. Virksomheder kan deltage i projektgruppernes arbejde og dermed komme helt tæt på udviklingen af ny viden.

Har du ikke mulighed for at være med i det omfang, kan du deltage i arrangementer og holde dig ajour og inspireret ved at abonnere på netværkets magasin og e-nyhedsbrev.

Begge dele er gratis – du skal bare tilmelde dig på her