Partnere

Innovationsnetværk for Marked, Kommunikation og Forbrug samler forskere fra Danmarks førende business schools og universiteter. De har en fælles base i forbrugerforskning, men repræsenterer forskellige specialer under denne paraply og dækker tilsammen den kompleksitet, der udfordrer marketing og branding i dag.

Syddansk Universitet

Forskningsenheden Forbrugsstudier ved Institut for Marketing & Management er internationalt anerkendt for sin forskning i forbrugerkultur. Instituttet fokuserer på forbrugets symbolske dimension og de udfordringer, som forbrugerkulturen medfører for marketing og branding.

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse forsker i forandringsledelse og har i en række projekter arbejdet med implementering af nye forretningsmodeller, der er skabt gennem et samspil mellem virksomheder, videninstitutioner og rådgivere. Instituttet har således fokus på modeludvikling med udgangspunkt i virksomhedernes forretningssituation og deres bundlinje, dvs. det er teoriernes anvendelse i den daglige praksis, der er i centrum.

Aalborg Universitet

Institut for Kommunikation forsker i krydsfeltet mellem kultur, kognition og oplevelser med særligt henblik på analyse og tilrettelæggelse af markedskommunikation samt design af oplevelses- og kommunikationsprodukter. Forskningen interesserer sig særligt for markedskommunikationens psykologiske og kommunikative aspekter – dvs. hvad der får markedskommunikation til at virke (æstetik), og hvad denne virkning socialt set medfører (forbrug).