Kommunikationsdesign

Behovet for at kunne gøre forskellige typer komplekse data tilgængelige, forståelige og meningsfulde for almindelige mennesker bliver mere og mere påtrængende. Dette projekt udvikler digitale og fysiske kommunikationsplatforme og tester, på hvilke måder disse kan bidrage til og forbedre formidlingen. Det undersøges bl.a. hvad visualisering af energiforbrug betyder for forbruget og oplevelsen af energi.

I arbejdet med at visualisere komplekse data og forsyningskæder eksperimenterer projektet med, hvordan mængden af information kan gøres vedkommende og bidrage til adfærdsregulering.

Målgruppen er primært virksomheder, der udsender komplekse data til deres kunder og reklame- eller designbureauer, der arbejder med at udvikle koncepter for visualisering af data. 

PDF fra Designskolen Kolding i samarbejde med Tre-for