Nytænkning i modebranchen

Fokus er på at implementere værdibaseret innovation i modebranchen i form af social/kulturel innovation samt innovation i forhold til bæredygtighed og brugeroplevelser og dermed analysere nogle af branchens centrale udviklingsmuligheder. Det sker i følgende tre underprojekter:

1) Evaluering af tidligere innovationsprogrammer i branchen med henblik på at samle erfaringerne og gøre dem tilgængelige.

2) Post-retail responsibility eksperiment, som matcher nogle af branchens virksomheder med forskellige genbrugsorganisationer for at forlænge tøjets levetid og fremme forretningsmodeller, der gør op med fast fashion paradigmet.

3) Undersøgelse af fænomenet kulturel branding i børnetøjsbranchen, som er karakteriseret af ’mom-trepreneurs’ og lav professionalisering men høj vækst.

Artikler relaterede til projektet

Ingen artikler i denne liste