Oplevelseskommunikation

Gode oplevelser kan gribe og bevæge. Oplevelser har den særlige evne, at de involverer forbrugeren både kropsligt og kognitivt, og derfor kan de skabe varige positive minder midt i et inferno af informationsstøj. Dette projekt fokuserer på at gøre reklamebureauet og dets kunder i stand til at arbejde med oplevelseskommunikation på en måde, der er teoretisk velfunderet.

Formålet er, at begge parter bliver bedre til at integrere emotionelle og sansenære dimensioner i kommunikationsløsningerne, fx i form af events, oplevelsesrigt produktdesign, lydbranding, webkommunikation eller gennem udformningen af salgssteder. Det teoretiske grundlag for projektet er både adfærdsteori (emotions-, social- og kognitionspsykologi) og æstetik. 

Artikler relaterede til projektet

Ingen artikler i denne liste